Thanh toán trực tiếp

■ Bước 1: Khách hàng đặt sản phẩm;
■ Bước 2: APTTRAVEL.COM xác nhận thông tin khách hàng bằng hình thức gọi điện thoại, gửi email hoặc thông qua tin nhắn trực tiếp cho khách hàng.
■ Bước 3: Khách hàng thực hiện thanh toán trực tiếp với APTTRAVEL.COM và lấy hóa đơn để sử dụng dịch vụ.