Thanh toán online

Thanh toán online bằng thẻ ATM của các Ngân hàng.

■ Bước 1: Khách hàng đặt sản phẩm;
■ Bước 2: Khách hàng thanh toán trước thông qua hình thức chuyển khoản;
■ Bước 3: Hệ thống hiển thị đơn đặt dịch vụ thành công sau khi khách hàng thanh toán và tự động gửi đơn đặt dịch vụ thành công qua email
■ Bước 4: Khách hàng in đơn đặt dịch vụ thành công và mang chứng minh thư đến APTTRAVEL.COM để xác nhận đã mua dịch vụ và được quyền sử dụng dịch vụ.