Quy trình khiếu lại

 

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

I.  SƠ ĐỒ QUY TRÌNH.

quy trinh khiếu nại

 

      II. DIỄN GIẢI SƠ Đ.

     Bước 1: Khách hàng lập thông tin yêu cầu khiếu nại về các dịch vụ: du lịch, khách sạn, nhà hàng, vận chuyển, tàu, ăn uống, vui chơi giải trí…

      Bước 2: Gửi thông tin khiếu nại về Phòng Quản lý chất lượng hoặc hòm thư điện tử. Phòng QLCL sẽ cập nhập thông tin.

       Bước 3: Lập phiếu yêu cầu khiếu nại

       Bước 4: Gửi Ban lãnh đạo công ty xem xét và duyệt

       Bước 5: Gửi các bộ phận liên quan của từng dịch vụ để có hướng giải quyết

       Bước 6: Kết quả khiếu nại sẽ chuyển cho Ban lãnh đạo xem xét lại

      Bước 7: Phòng Quản lý chất lượng sẽ gửi thông tin kết quả khiếu nại tới Khách hàng và theo dõi sự phản ứng của Khách hàng. Nếu Khách hàng chưa thỏa mãn với kết quả khiếu nại quy trình khiếu nại sẽ được thực hiện lại từ đầu.

 

      III. LƯU HỒ SƠ KHÁCH HÀNG.

 

Ý kiến của Khách hàng chính là chìa khóa thành công của chúng tôi!